Obchodní podmínky


Prosím zákazníky, aby se seznámili se smluvními podmínkami VSP pdf. (kliknutím stáhnete)

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky. Zákazník potvrzuje zaplacením služeb, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Veškeré doklady jsou zasílány pouze elektronicky. Prosím zákazníky, aby si je vytiskli a pečlivě uschovali.