Způsob platby


Cena za ubytování je cenou smluvní. Přepočty měnového kurzu se vztahují k aktuálním kurzům vyhlašovaným ČNB ke dni objednávky.

Z celkové ceny zaplatí zákazník pouze 30% ceny ubytování v CZK + 1000,-Kč za objednávku 1apartmánu na účet a to ihned po potvrzení předběžné rezervace.

Bankovní spojení: 378602513/0300
Variabilní symbol: Vaše RČ

Po obdržení platby bude zákazníkovi zaslán ubytovací poukaz (voucher), ve kterém jsou uvedeny:

  • jméno a adresa držitele rezervace
  • kontaktní telefon
  • jména hostů, které zahrnuje rezervace
  • adresa objektu a jméno pronajímatele
  • označení apartmánu
  • datum příjezdu a odjezdu
  • výše doplatku za ubytování v HRK,-
  • požadovaná kauce

Doplatek ceny za ubytování, pobytovou taxu, popř. vratnou kauci hradí zákazník na místě pobytu.

Pobytová taxa je určena k úhradě komunálních služeb v místě pobytu. Činí 7-10 HRK/os/den a platí se vždy.

Vratnou kauci požadují jen někteří majitelé. Pokud nezpůsobíte škodu na zařízení, bude Vám při odjezdu vrácena v plné výši. V naší nabídce není požadována.

Veškeré doklady jsou zasílány pouze elektronicky. Prosím zákazníky, aby si je vytiskli a pečlivě uschovali.